نهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان ۲۰۱۹ نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان ۱ لغایت ۳ مهر ماه ۱۳۹۸ ۲۳ - ۲۵ September 2019 مرکز نمایشگاه­های بین ­المللی مسقط – عمان نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی در کشور عمان (شهر مسقط) در

شرکت طریق الحریر البحری (راه ابریشم دریایی نمایندگی اطلاع¬رسانی گردشگری ج.ا.ایران در عمان) مجری
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان
17 لغایت 19 مهر ماه 1396- مسقط