• همه
  • هیات های تجاری

هیات تجاری لجستیک، دریایی، بندری و صنایع وابسته مسقط/عمان

لینک کوتاه: https://wpu.ir/lgn0x

هیات تجاری_ بازاریابی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان(BIG SHOW) عمان/مسقط

هیات تجاری_ بازاریابی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی
صنعت ساختمان(BIG SHOW) عمان/مسقط

هیات تجاری بانک و بیمه عمان

لینک کوتاه: https://mahiparandeh.com/?p=25609

هیات تجاری عمان هلث

لینک کوتاه: https://mahiparandeh.com/?p=25602